• NYS, geoteknik mühendisliği konusunda uzman mühendisleri ve teknik kadrosuyla, geoteknik alanında ihtiyaç duyulan derin kazı iksa sistemleri ve zemin iyileştirme konularında projelendirme, danışmanlık ve ağırlıklı olarak uygulama hizmeti vermektedir.

  • NYS, fore kazık, mini kazık, jet grout, ankraj, zemin çivisi gibi çeşitli geoteknik uygulama yöntemleriyle iksa sistemleri ve zemin iyileştirme projelerini başarıyla tamamlamaktadır.

  • NYS, geoteknik mühendisliği alanında yapılmış uygulamaları inklinometre, extansometre, load cell, reflektör okumaları (optik okuma), pile integrity test, kazık yükleme, karot alımı ve mukavemet deneyleri gibi çeşitli yöntemlerle ölçümler ve testler yaparak titizlikle kontrol etmektedir.

  • Müşteri memnuniyetini, sunmuş olduğu geoteknik / zemin mühendisliği hizmetleri, zamanında iş teslimi ve en ekonomik çizimler üreterek en üst seviyede tutan firmamız NYS olarak, derin kazı / iksa sistemlerini projelendirme safhasından fore kazık, mini kazık, ankraj, zemin çivisi, püskürtme beton gibi çeşitli geoteknik uygulamalarla ve aletsel ölçümlerle kontrol ve test etme safhasına kadar başarıyla gerçekleştirerek, çizim ortağınız olmaktan kıvanç duyuyoruz.

  • Misyonumuz müşterilerimizin taleplerine cevap veren ve kaliteli geoteknik, çevre ve malzeme mühendisliği hizmetlerini sağlayarak müşteri ilişkilerini uzun vadede geliştirmek ve beraberce çalışmaktır.

  • Mevcut gücümüze dayanarak faaliyetlerimizi genişletmeyi amaçlıyoruz. Yeni hizmetler ve coğrafi lokasyonlar geliştirerek büyüme ve çeşitlilik sunma fırsatlarından yararlanacağız.

  • Faaliyetlerimizi karlı bir şekilde idare edip, insanlara adil ve itibarla davranarak profesyonel kariyer gelişimi için gereken fırsatları destekleyeceğiz.

  • Profesyonelliğin rehberliğinde kişisel ve profesyonel dürüstlük ve etik standartlarını koruyacağız.

Deprem Mühendisliği

Mühendislik Sismolojisi
Dinamik Özelliklerin Belirlenmesi
Yer Hareketinin Tarihçesi ve Tepki Spektrumları
Sismik Tasarım Tavsiyeleri
Sismik Stres Analizi
Sismik Duraylılık Araştırmaları
Deprem Hareketlerinin İzlenmesi
Bilgisayarla Modelleme ve Zemin-Yapı Etkileşimi


SİSMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ

NYS Proje Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. kadrosunun uzmanlık alanları özellikle sismik jeoloji ve mühendisliği ile nedensel hatanın belirlenmesi, saha çalışmaları, sismik risk değerlendirmesi ve sıvılaşma potansiyeli değerlendirmesi ve azaltılmasıdır.

NYS Proje Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Sismik Risk Değerlendirmesi hizmetleri şunlardır:

• Sahanın sismik tarihçesi ve bölgesel tektonik yapıların sınıflandırılması. Önemli tarihi sismik olaylar için saha depremselliğinin tahmini.

• Sahanın depremselliğine katkıda bulunan iyi tanımlanmış kuşakların ve bölgelerin (sıcak noktaların) saptanması ve her bir kuşağın tekrarlama aralıklarıyla sismik kapasitelerinin saptanması. Sahanın 300km civarında bulunan ve herhangi bir kuşağa ait olmayan bölgeler alt yapı depremselliği olarak alınır.

• Bölgeye özel bilgiye dayanarak sismik ivme yada yoğunluk için azalım ilişkilerinin seçimi, eğer uygunsa.

• Uluslararası şartnamelere göre sismik tehlike analizinin yapılması. En büyük yatay ivmeye karşı dönüş periyodu arasındaki ilişkinin saptanması. Tasarım ivmelerini ve dönüş periyodu eğrilerini saptamak için parametrik çalışmalar yapmak. Temel, kaya dışında bir malzemeden oluştuğu durumlarda büyütme katsayısını seçme


Geoteknik analizler aşağıdakilerden oluşmaktadır:

• Şevlerin kapasitesinin maksimum yatay ivmeye dayanıklılığını, bölgeye özel risk değerlendirmesini pseudo-statik veya dinamik metodlar yoluyla yapmak.

• Sismik tepkiyi “SHAKE” veya “QUAD4” gibi bilgisayar programlarıyla analiz etmek.

• Newmark metodu kullanılarak güçlü zemin hareketlerinde oluşan dolgu deformasyonunun analizi (Sallanma anında oluşan deformasyonlar genellikle az miktarda ve tolere edilebilir düzeydedir, böylece tasarımı kabul edebilir).

• Korelasyonlu basit bir metodla ya da tepki analizlerinin sonuçlarıyla sıvılaşma potansiyelinin değerlendirilmesi.

• Temeli zayıf durumda olan, kütle hareketlerine, sismik deformasyonlara karşı hassas sahalar ve Karst arazileri gibi değişken alanların değerlendirilmesi.

Geri Dön

[ Ana Sayfa ] [ Hakkımızda ] [ Hizmetlerimiz ] [ Ana Pazarlarımız ] [ Uygulamalarımız ] [ Mesleki Kurumlar ] [ Galeri ] [ Referanslar ] [ İletişim ] [ English ]

2009-2011 Her hakkı saklıdır. NYS Proje Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Tasarım ve Programlama TVITNet